Dağıtık Mimari

Dağıtık Mimari

Dağıtık mimari, birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirleri ile tüm verileri ortak kullanacak şekilde bir ağ bütünü olarak çalışmasına denir.