Get a demo

 Get a demoIIoTMQ projesi 2 ürün geliştirmektedir. Bunlardan birincisi Free Public MQTT Broker, ikincisi Cloud MQTT Dashboard dır.


Free Public MQTT Broker Publisher ve Sunscriber lar tarafından kullanıcı adı ve parola ile ücretsiz olarak kullanılabilir.


Free Public MQTT Broker ı kullanmak için publicmqttbroker.iiotmq.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Cloud MQTT Dashboard ücretli bir servisdir. Cloud MQTT Dashboard ile Topic leri görebilir Client ları izleyebilirsiniz. Alarm kurabilir analiz yapabilirsiniz.


Cloud MQTT Dashboard ı kullanmaya başlamak için kayıt olmalı ve cihazlarınızı eklemeniz gerekmektedir.


Cloud MQTT Dashboard ı kullanmak için cloud.iiotmq.com adresini ziyaret ediniz.